12. května 2015

Je Biblia Božie slovo? (dôveryhodné dôkazy)