27. května 2015

falešní proroci, falešní učitelé, falešná evangelia.

VAROVÁNÍ - jsou falešní !


Nicméně, my jsme varováni znovu a znovu v celé Bibli o falešných bratří, falešní proroci, falešní učitelé, falešná evangelia. 

Falešní kazatele / učitelé:
Reinhard BONNKE
Todd BENTLEY
Juanita BYNUM
Kim CLEMENT
Kenneth COPELAND
John CROWDER
 Creflo DOLLAR
Jesse DUPLANTIS
 Kenneth HAGIN
 Benny HINN
T.D. JAKES
Eddie LONG 
Kathryn Kuhlman
Joyce MEYER 
Beth MOORE
Joel OSTEEN
Robert SCHULLER
Robert TILTON
Rick WARREN
Paula WHITE


Matouš 7:15-20
Mějte se na pozoru před falešnými náboženskými učiteli, kteří přicházejí v masce neškodné ovce, ale ve skutečnosti jsou jako lační vlci. Poznáte je podle toho, jak žijí a jednají - právě tak jako posuzujete strom podle ovoce, které se na něm rodí. Cožpak se sklízejí hrozny z trnek a fíky z bodláčí? Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a zase špatný strom dobré. Každý strom, který nedává dobrou úrodu, je poražen a spálen. Ovoce - činy člověka, to je spolehlivý rozpoznávací znak.

Matouš 24:11
Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou.

Matouš 24:23-26
Uslyšíte-li: 'Tady je Kristus, nebo tam je', nevěřte.Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené.Pamatujte na tato má varování.A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit.

Matouš 24:23-26
Uslyšíte-li: 'Tady je Kristus, nebo tam je', nevěřte.
Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené.
Pamatujte na tato má varování. A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit.1 Jan 4:1 
Milovaní, nepřijímejte lehkověrně všechno, co zní zbožně, ale  napřed si ověřte, zda to pochází od Boha; vždyť kolem nás je mnoho falešných učitelů.

2. list Korintským 11:13-15
Vždyť jsou to podvodníci, tihle prolhaní apoštolové, kteří se za Kristovy vyslance pouze vydávají! Není se tomu ovšem co divit, vždyť i sám satan na sebe často bere andělskou podobu.Jaký tedy div, že jeho pomahači se maskují za služebníky Boží! Však je nakonec spravedlivá odplata nemine.
Efezským 5 : 7   
Proto se od nich držte co nejdál.

Matouš 6:24
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého mít v lásce, nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku.
1.list Timoteovi 6:10 
Kořen všeho zla je totiž láska k penězům...
2. list Timoteovi 3:2 
Lidé budou sobečtí a chamtiví, domýšliví a chlubiví, budou se Bohu vysmívat a pohrdat rodiči, budou nevděční a bezbožní, bezcitní a nesmířliví. Budou si libovat ve lži a pomluvách, v hrubosti, krutosti...

+++++++++++++++++++++++++

Videa v Anglictine:

Křesťanský pohled na Falesne Evangelium Prosperity:
http://so4j.com/false-teachers-prophets-teachings.php#false_prosperity_gospel_videos

Co rika Bible o Penezich $$$
http://www.so4j.com/false-teachers-false-prophets-bible-scriptures.php#money_scriptures_in_the_bible_video
Vice informaci najdete zde:

http://so4j.com/false-teachers-prophets-teachings.php

http://www.watchman.org/

http://so4j.com/false-teachers-prophets-teachings.php#videos_audios_articles

http://www.youtube.com/view_play_list?p=D0BA86BDA4F87216