7. května 2018

Opustili přímou cestu | 2. Petrova 2:15-18