30. června 2015

Pravda a tolerance | sobota, otázky a odpovědi č.4